الان تابستونه و بچه ها وقت آزاد بیشتری دارن

بهتره یه چندتا مسابقه و بازی هم برگزار بشه در این مدت

خواستین من چندتا ایده پیشنهاد دارم